Podstawowe informacje

DLA KOGO ISM

Indywidualne Studia Międzydziedzinowe przeznaczone są dla kandydatów o szerokich zainteresowaniach (mogących odnosić się do nauk społecznych, humanistycznych, ścisłych oraz przyrodniczych), które trudno zaspokoić w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów. Dlatego dobrymi kandydatami do ISM są osoby, które nie chcą ograniczać się do „języka” jednej dyscypliny, lecz otwierają się na różne sposoby poznawania i „nazywania” otaczających ich zjawisk. Studia ISM powstały dla studentów, którzy są gotowi do podjęcia współodpowiedzialności za tok i kształt swoich studiów.

 

STUDIA INDYWIDUALNE I INTERDYSCYPLINARNE

W ISM student realizuje przynajmniej jedno minimum programowe kierunku wiodącego, który wybiera z listy kierunków współpracujących z ISM. Od pierwszego semestru student wraz z opiekunem naukowym/tutorem układa indywidualny plan studiów odpowiadający zainteresowaniom studenta i uwzględniający zarazem interdyscyplinarny charakter studiów ISM. Pod okiem tutora student pisze pracę roczną (esej), której dobra realizacja pozwala studentowi nabyć cenną umiejętność samodzielnego i zdyscyplinowanego konstruowania i prezentowania (opartego na lekturze i współpracy z tutorem) dłuższej wypowiedzi podobnej do pracy naukowej. Taki model studiów odpowiada na wyzwania współczesności. Stanowi również realizację idei uniwersytetu

 

ISM TO WIELOWYMIAROWE MYŚLENIE

Uprawnienia i kompetencje, które absolwent ISM zdobywa na kierunku wiodącym (z którego uzyskał licencjat lub magisterium), wzbogacone są o elementy interdyscyplinarne i znajomość metodologii dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Jednym z celów studiów ISM jest rozwinięcie umiejętności „ruchomego” i wielowymiarowego myślenia, co znakomicie przygotowuje go do aktywnej odpowiedzi na wyzwania rzeczywistości społecznej i życia zawodowego. Pozwala mu to również na rozwiązywanie problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym w oryginalny sposób.

 

ABSOLWENT ISM

Absolwenta ISM charakteryzuje umiejętność aktywnej współpracy w  zespołach, w których odgrywa różne role. Posiadając dogłębną wiedzę kierunkową potrafi zarazem działać wielotorowo i jest przygotowany do uczestniczenia w zmianach zachodzących w otaczającym go świecie. Będzie on znakomitym współpracownikiem we wszystkich instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, Będzie mógł działać na obszarze nauki, w instytucjach artystycznych, ale też w biznesie, w mediach czy w dyplomacji.